a1

Thấy rùa đang lững thững bước một mình, khỉ con liền tiến đến như muốn nói: “Bạn rùa, chúng ta cùng thi chạy nhé!”

a2

Nhưng thấy rùa đi chậm quá, chú khỉ liền dùng một tay đẩy chú rùa.

a3

Nhưng thấy rùa vẫn bước rất chậm chạp, khỉ thấy nóng ruột nên đã dùng cả hai tay để đẩy rùa giống như đang đẩy chiếc xe rất nặng nề vậy.

Xem video: