Một số hình ảnh trong clip:

Thanh niên đi ăn cướp…

Nhưng bất ngờ có chuyện xảy ra

Thanh niên bị sỉ nhục lại…

Mời bạn xem clip:

Nguồn video: BOTAY.COM