Vừa say vừa lạnh vào đây ngủ cho chắc các bác ạ 3h sáng – ngã 4 Mỹ Phước – Tân Vạn giao với Thủ Khoa Huân. ngủ ở đây cho chắc nhỡ đâu lại cảm lạnh trên đường thì mệt

Ngủ luôn ở đây, các thần đi đâu thì đi nha

Ngủ ở đây cũng ấm lắm các bác ạ

sáng ra vẫn thấy thanh niên còn ngủ

Theo khá phá