Vợ sồn sồn đi đánh ghen mà không tìm hiểu rõ ngọn ngành, rước nhục vào thân rồi cun cún ra về.

Screenshot_3

Trong tập 2 phim “Ông trùm đá quý”, vợ lão Trương tìm đến tận nhà Kiều Sở (Mễ Lộ) để đánh ghen

Screenshot_4

Đã vậy còn làm ầm ầm chung cư nơi Kiều Sở ở nên cô rất tức giận

Screenshot_5

Kiều Sở thủ sẵn con dao trên tay, vợ lão Trương với đám tay sai sợ xanh mặt

Screenshot_6

Screenshot_7

Kiều Sở nói rõ ràng rằng cô không phải là tiểu tam

Screenshot_8

Screenshot_9

Cô cho vợ lão Trương đọc tin nhắn mà chính chồng bà gửi cho cô

Screenshot_10

Bà vợ đọc được những dòng tin nhắn mùi mẫn đó thì đã bật khóc như một đứa trẻ

Screenshot_11

Sau khi xin lỗi Kiều Sở, vợ lão Trương cùng thuộc hạ cun cút ra về, quá nhục nhã và ê chề!

Vợ đi đánh ghen nhưng không ngờ bị hố hàng, rước nhục ra về