1. Cầu Banpo, Hàn Quốc

2. Cầu Eshima Ohashi, Nhật Bản

3. Cầu Python, Hà Lan

4. Cầu vô tận (Infinite Bridge), Đan Mạch

5. Cầu đường hình tròn, Uruguay

6. Cầu Thiên niên kỷ, Anh


7. Cầu lego, Đức

8. Cầu Lucky Knot (Nút thắt may mắn), Trung Quốc

9. Cầu Moses, Hà Lan

10. Cầu Rồng, Đà Nẵng, Việt Nam

11. Cầu Falkirk Wheel, Scotland

12. Cầu rễ cây sống, Ấn Độ

13. Cầu Oresund, Thụy Điển

14. Cầu Slauerhoffbrug, Hà Lan

15. Cầu Buồm đôi (Twin Sails Bridge), Anh

16. Cầu Octávio Frias, Brazil

17. Cầu đảo Aiola trên sông Mur, Áo

18. Cầu cuộn, Anh


Theo DKN