Kết quả là sau cuộc lên lớp này, chồng về đòi ly hộ vợ và mang theo 1 đứa con đến sống với em bồ…Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi…!!

Cô vợ không cần phải đ.á.n.h

chỉ cần nói

thế thôi cũng đủ lắm rồi